Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32314A

Wymiary główne
d 70 mm
D 150 mm
B 51 mm
C 42 mm
T 54 mm
rs min 3 mm
r1s min 2.5 mm
a 36.5 mm
Nośność
Dynamic Cr 313 kN
Static Cor 408 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 49.8 kN
Masa
Masa 4.308 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T2GD070
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2400 1/s
Obroty graniczne olej 3400 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 85 mm
db min 82 mm
a1 min 7 mm
a2 min 12 mm
Da 129 mm
Db min 140 mm
ras max 3 mm
rbs max 2.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.35 kg
Y 1.74 kg
Yo 0.96 kg