Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32214A

Wymiary główne
d 70 mm
D 125 mm
B 31 mm
C 27 mm
T 33.25 mm
rs min 2 mm
r1s min 1.5 mm
a 30.4 mm
Nośność
Dynamic Cr 158 kN
Static Cor 205 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 25 kN
Masa
Masa 1.56 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T3EC070
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2800 1/s
Obroty graniczne olej 3800 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 80 mm
db min 79 mm
a1 min 4 mm
a2 min 6 mm
Da 108 mm
Db min 119 mm
ras max 2 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.43 kg
Y 1.4 kg
Yo 0.8 kg