Łożyska kulkowe

Do pobrania

Łożyska kulkowe zwykłe (bez uszczelnienia): 6414

Wymiary główne
d 70 mm
D 180 mm
B 42 mm
rs min 3 mm
Nośność
Dynamic Cr 143 kN
Static Cor 103 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 2.09 kN
Masa
Masa 4.818 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3800 1/s
Obroty graniczne olej 4500 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da 85 mm
Da 164 mm
ras 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe