Łożyska kulkowe

Do pobrania

Łożyska kulkowe zwykłe (bez uszczelnienia): 6412

Wymiary główne
d 60 mm
D 150 mm
B 35 mm
rs min 2.1 mm
Nośność
Dynamic Cr 100.9 kN
Static Cor 70 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 3.18 kN
Masa
Masa 2.77 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 4800 1/s
Obroty graniczne olej 5600 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da 73 mm
Da 136 mm
ras 2.1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe