Łożyska kulkowe

Do pobrania

Łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe: 51322M

Wymiary główne
d 110 mm
D 190 mm
H 63 mm
rs min 2 mm
Nośność
Dynamic Cr 267 kN
Static Cor 704 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 26.1 kN
Masa
Masa 7.87 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 800 1/s
Obroty graniczne olej 1100 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 158 mm
Da min 142 mm
ras max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe