W X edycji zestawienia Złotych, Srebrnych i Białych Listków CSR POLITYKI FŁT-Kraśnik została nagrodzona Białym Listkiem CSR

W tym roku oceniane były nie tylko działania firm w obszarze zrównoważonego rozwoju za 2020 r. ale również projekty i działania związane z inicjatywami na rzecz przeciwdziałania ekonomicznym i społecznym skutkom pandemii – cele 3, 8 i 10 – oraz działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i klimat – cel 13.