Za zachowanie najwyższych standardów platniczych przyznano naszej firmie Certyfikat Złoty Platnik 2015.