System optycznej inspekcji do kontroli jakości wałeczków łożyskowych SVC , będący efektem prac badawczych i aplikacyjnych zrealizowanych wspólnie przez Fabrykę Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A., Instytut Technologii - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu przy współpracy z Politechniką Wroclawską został nagrodzony prestiżowym Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich Innowacje-Technologie -Maszyny Polska 2009