Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kraśniku, przy ul. Fabrycznej 6, informuje że w dniu 31 lipca 2020 roku zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.