Kraśnik, dnia 05. 01. 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że akcjonariusze Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kraśniku, przy ul. Fabrycznej 6 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze KRS:0000051491 (dalej jako: ,,Spółka’’), którzy nie są w stanie osobiście złożyć w siedzibie Spółki dokumentów akcji, w związku z ogłoszonym wezwaniem na podstawie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 288, poz. 875 i poz. 1086.), m.in. z powodu stanu zdrowia, miejsca zamieszkania, czy innych ważnych powodów, mogą działać w tym zakresie przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika.
W tym celu konieczne jest udzielenie pisemnego pełnomocnictwa, przy czym dla ułatwienia komunikacji Spółka opracowała jego wzór, załączony do niniejszej Informacji.
Pełnomocnik zobowiązany będzie przekazać Spółce oryginał udzielonego mu pełnomocnictwa oraz okazać swój dokument tożsamości.
Pisemne pokwitowanie złożenia dokumentów akcji w Spółce zostanie wydane ustanowionemu przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi. W celu dopełnienia koniecznych formalności związanych z przejęciem dokumentów akcji i przekazania ich Spółce przez Pełnomocnika w ramach trwającego procesu dematerializacji akcji, prosimy o kontakt pod nr telefonu: +48 (81) 825 78 91, mobile: 667 658 861 lub e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.