Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
79,53% akcji Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik SA jest w posiadaniu ZXY Luxembourg Inwestment S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu; 19,68% akcji jest w posiadaniu Tri-Ring International (Poland) Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, uprawnieni pracownicy posiadają pozostałe 0,79% akcji.