Szanowni Państwo,

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (dalej “PKO BP BM”) uprzejmie informuje, że od dnia 5 lipca 2021 r. Akcjonariusze mogą dokonywać w Punktach Usług Maklerskich zlokalizowanych w Oddziałach PKO BP następujących czynności:

  • Aktualizacja danych osobowych,
  • Złożenia oświadczenia o wyrażenie zgody na komunikację elektroniczną,
  • Wskazania Rachunku bankowego do Rejestru NN,
  • Wypłaty w kasie i przelewem środków z RNN.

Lista PUM dostępna jest na stronie https://www.bm.pkobp.pl/o-nas/placowki/

Jednocześnie PKO BP BM uprzejmie wyjaśnia, że w sytuacji gdy Spółka wypłaca dywidendę za pośrednictwem PKO BP BM i akcjonariusz będzie chciał dokonać wypłaty środków w gotówce, a ta wypłata środków obywa się zgodnie z regulacjami PKO Banku Polskiego, co oznacza, ze znaczne kwoty wypłaty środków należy uzgadniać wcześniej z odziałem, w którym planowana jest wypłata środków. Ww. ograniczenie nie dotyczy przelewów  bezgotówkowych na rachunki bankowe.