Rodzaje ścięć montażowych

Kąty wyjścia ścięć wynoszą:

  1. dla ścięcia niesymetrycznego – w kierunku promieniowym 30°, a w kierunku osiowym 15°,
  2. dla ścięcia symetrycznego – 22,5° zarówno w kierunku promieniowym jak i osiowym.

Tolerancja kąta dla ścięć montażowych wynosi ± 3° (wg PN-EN 22768-1, klasa v).

 

Wymiary graniczne ścięć montażowych (wg ISO 582) oraz promienie zaokrągleń