Wczoraj pożegnaliśmy zmarłego w dniu 5 listopada 2021 r. Witalisa Łapińskiego (77 lat) pierwszego po zmianach w 1989 roku Dyrektora Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku. Pan Witalis w roku 1967, po ukończeniu studiów w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, zaczął pracę w księgowości FŁT, początkowo jako starszy księgowy.  Szybko awansował, najpierw na kierownika sekcji kosztów produkcji podstawowej, a potem na kierownika działu kosztów własnych. 15 października 1981 został wybrany przewodniczącym Komitetu Założycielskiego Samorządu Pracowniczego w FŁT, którego działalność została przerwana 13 grudnia 1981 przez wprowadzony Stan Wojenny. 19 grudnia 1981 został zatrzymany i aresztowany przez funkcjonariuszy MO w Kraśniku i decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO internowany (Włodowa/Kwidzyń). Jednocześnie tego samego dnia został dyscyplinarnie zwolniony za udział w strajku. W ośrodku odosobnienia przebywał do 17 września 1982 r. W dniu 16 grudnia 1982 r. został przywrócony do pracy - już nie na stanowisko kierownika działu lecz specjalisty – planisty w Dziale Narzędziowni, a potem specjalisty ds. projektowania w Dziale ETO. 1 grudnia 1983 roku przeszedł do pracy w POM w Stróży.

Powrócił do pracy w FŁT 18 lipca 1990 roku na stanowisko Dyrektora. Funkcję tą sprawował do 19 lutego 1993 roku. Był to okres transformacji ustrojowej w Polsce, co wymagało licznych bieżących decyzji dotyczących dalszych losów istnienia fabryki. Próbę tą dzięki odważnym decyzjom ówczesnego Dyrektora fabryka przeszła obronną ręką.

Rodzinie zmarłego - Zarząd i Dyrekcja fabryki składają wyrazy współczucia.