Przyrządy pomiarowe i pomoce miernicze
Sprawdziany pierścieniowe:

 •  cylindryczne,
 • kątowe,
 • gwintowe,

Sprawdziany tłoczkowe:

 • cylindryczne,
 • kątowe,
 • gwintowe,

Sprawdziany kształtu.
Regeneracja przyrządów pomiarowych czujnikowych.

 • Oprzyrządowanie i narzędzia do obróbki skrawaniem.

  Narzędzia do obróbki skrawaniem Noże specjalne: kształtowe; słupkowe; trzpieniowe; ze stali szybkotnącej i z węglików spiekanych; Frezy walcowe, tarczowe i wiertła specjalne. Czytaj więcej
 • Narzędzia i oprzyrządowanie do obróbki plastycznej na zimno i na gorąco.

  Narzędzia i oprzyrządowanie do obróbki plastycznej na gorąco Narzędzia kształtowe do walcowania i prasowania na gorąco na kuźniarki i prasy wielooperacyjne. Matryce pierścieniowe. Czytaj więcej
 • Uchwyty, przyrządy i narzędzia do obróbki szlifierskiej.

  Uchwyty, przyrządy i narzędzia do obróbki szlifierskiej Pomoce do szlifowania płaszczyzn; Oprzyrządowanie do szlifierek bezkłowych; Pomoce bazująco - centrujące i części wymienne uchwytów Czytaj więcej
 • Przyrządy pomiarowe i pomoce miernicze

  Przyrządy pomiarowe i pomoce mierniczeSprawdziany pierścieniowe:  cylindryczne, kątowe, gwintowe, Sprawdziany tłoczkowe: cylindryczne, kątowe, gwintowe, Sprawdziany kształtu.Regeneracja przyrządów pomiarowych czujnikowych. Czytaj więcej
 • Narzędzia i przyrządy różne według życzeń klienta

  Narzędzia i przyrządy różne Znakowniki do znakowania mechanicznego; Szablony do znakowania metodą elektrochemiczną; Formy wtryskowe; Uchwyty i przyrządy wiertarskie; Przyrządy montażowe; Czytaj więcej
 • 1