Sprzedawca zobowiązany - 2020 r.

Na podstawie art. 40 ust 3 pkt. 1 i art. 90 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 15 października 2019 r. nr DZO.WKP.496.2.123.2019.MPo1 wyznaczył na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Fabrykę Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego: Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.


Sprzedawca zobowiązany - 2019 r.

Na podstawie art. 40 ust 3 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 26 października 2018 r. nr DZO.WKP.492.30.157.2018.JJ wyznaczył na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Fabrykę Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego: Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.


Sprzedawca zobowiązany - 2018 r.

Na podstawie art. 40 ust 3 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 13 października 2017 r. nr DZO.WKP.492.40.125.2017.JJ wyznaczył na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Fabrykę Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego: Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.