Na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (zw. „NC RfG”), po rozpatrzeniu wniosku FŁT – Kraśnik S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. o zatwierdzenie wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzja nr DRE.WOSE.7128.4.2.2018.ZJ z dnia 16 października 2018 r. zatwierdził wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci określone w dokumencie zatytułowanym „Propozycja OSD wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.  ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG).

Pliki do pobrania: