Na podstawie art. 40 ust 3 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 13 października 2016 r. nr DSW.WKP/6.492.3.31.2016.MPi wyznaczył na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Fabrykę Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. sprzedwcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego: Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.