12 lutego 2020
Zmiana Taryfy OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB.4211.1.2020.MSz2 z dnia 10 lutego 2020 r. zatwierdził zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. Zmianę wprowadza się do stosowania od 1 stycznia 2020 r.


23 lipiec 2019
Taryfa OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB.4211.4.2019.MSz2 z dnia 18 lipca 2019 r. zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. Taryfę wprowadza się do stosowania od 2 sierpnia 2019 r.


28 luty 2019

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB.4211.2.2019.TSi z dnia 27 lutego 2019 r. zatwierdził zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. Zmiana w zakresie stawek opłaty przejściowej i opłaty OZE obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, natomiast stawka opłaty kogeneracyjnej obowiązuje od 25 stycznia 2019 roku.


4 październik 2018

Zmiana decyzji Prezesa URE w sprawie wyznaczenia FŁT-Kraśnik S.A. operatorem systemu dystrybucyjnego
Prezes URE decyzją DRE.WOSE.4711.15.3.2018.MFr z dnia 25 września 2018 r. zmienił termin na jaki FŁT-Kraśnik S.A. została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego i wydłużył go do 31 grudnia 2030 r.


26 kwiecień 2018
Taryfa OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB.4211.4.2017.2018.TSi z dnia 24 kwietnia 2018 r. zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. Taryfa obowiązuje od 1 czerwca 2018 r.


03 marzec 2018

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OLB.4111.33.2017.2018.MFu z dnia 08 marca 2018 r. zmienił decyzję dotyczącą koncesji udzielonej FŁT-Kraśnik S.A. na dystrybucję energii elektrycznej w zakresie okresu jej obowiązywania. Po zmianie koncesja obowiązuje do 31 grudnia 2030 r.


14 grudzień 2017
Zmiana taryfy OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB.4211.4.2017.TSi z dnia 12 grudnia 2017 r. zatwierdził zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.


14 grudzień 2016
Taryfa OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB.4211.2.2016.TSi z dnia 13 grudnia 2016 r. zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT - Kraśnik S.A. Taryfa obowiązuje od 1 stycznia 2017r.


5 styczeń 2016
Opłata OZE

Z dniem 31 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne. W myśl art. 3 tej ustawy opłata OZE, której stawka określona została w pkt. 7.3. Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. stosowana będzie w rozliczeniach z odbiorcami od 1 lipca 2016r.


17 grudzień 2015
Taryfa OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB-4211-5(8)/2015/591/XII/TSi z dnia 17 grudnia 2015 r. zatwierdził zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT - Kraśnik S.A. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016r.


20 lipca 2015
Taryfa OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB-4211-2(13)/2015/591/XII/TSi z dnia 15 lipca 2015 r. zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT - Kraśnik S.A. Taryfa obowiązuje od 1 sierpnia 2015r.


12 grudzień 2014
Zmiana taryfy OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB-4211-6(4)/2014/591/XI/TSi z dnia 11 grudnia 2014 r. zatwierdził zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015r.


21 stycznia 2014
Taryfa OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB-4211-3(9)/2013/2014/591/XI/TSi z dnia 17 stycznia 2014 r. zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. Taryfa obowiązuje od 1 lutego 2014r.


17 grudnia 2013
Wysokość opłaty przejściowej w 2014 r.

Informujemy o zmianie wysokości opłaty przejściowej. Zmiana zaczyna obowiązywać z dniem 1 stycznia 2014r.


17 grudnia 2012
Zmiana taryfy OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB-4211-4(4)/2012/591/X/TS z dnia 13 grudnia 2012 r zatwierdził zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2013r.


7 sierpnia 2012
Taryfa OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB-4211-2(13)/2012/591/X/TS z dnia 7 sierpnia 2012 r. zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. Taryfa obowiązuje od 1 września 2012r.


1 kwietnia 2011
Taryfa OSD na rok 2011 została zatwierdzona

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB-4211-3(12)/2010/2011/591/IX/WG z dnia 9 lutego 2011 r. zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. Taryfa obowiązuje od 30 marca 2011r.


1 kwietnia 2011
Zmiana taryfy OSD

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OLB-4211-1(6)/2011/591/IX/WG z dnia 7 marca 2011 r. zatwierdził zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT-Kraśnik S.A. Zmiana obowiązuje od 1 kwietnia 2011r.