Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. (FŁT - Kraśnik S.A.) zaprasza do złożenia ofert na zakup uniwersalnej szlifierki do otworów CNC II zakres wymiarowy w ramach projektu: "Utworzenie Centrum B+R w FŁT Kraśnik S.A."

Ze względu na okoliczność wpłynięcia tylko jednej oferty, która znacząco przekracza pierwotny budżet założony na realizację przedmiotowego zadania, komisja podjęła decyzję o zakończeniu postępowania bez rozstrzygnięcia.
data publikacji: 10 października 2017 r.