Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:
Prospecta Sp. z o.o.
ul. Barbórki 8
04-511 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 22.03.2018
Cena oferty netto: 25 500,00 EUR (107 852,25 PLN - przeliczone po kursie z ostatniego dnia składania ofert tj. 4,2295 PLN/EUR)
data publikacji: 27 marca 2018 r.