Fabryka Łożysk Tocznych - FŁT Kraśnik S.A. (FŁT - Kraśnik S.A.) zaprasza do złożenia ofert na ZAKUP MIERNIKÓW DO POMIARU TEMPERATURY w ramach projektu: "Utworzenie Centrum B+R w FŁT - Kraśnik S.A."

 

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:
PRIMAR Krzysztof Adamski
ul. Mazowiecka 16/28
30-036 Kraków
Data wpłynięcia oferty: 10.01.2018
Cena oferty netto: 28 560,00 PLN
data publikacji: 19 stycznia 2018 r.