Fabryka Łożysk Tocznych - FŁT Kraśnik S.A. (FŁT - Kraśnik S.A.) zaprasza do złożenia ofert na ZAKUP MYJKI ULTRADŹWIĘKOWEJ DO MYCIA ŁOŻYSK PO PRÓBACH NA STACJI PRÓB ORAZ MYJKI ULTRADŹWIĘKOWEJ DO DOKŁADNEGO MYCIA DETALI ŁOŻYSK PRZEZNACZONYCH DO PRÓB w ramach projektu: "Utworzenie Centrum B+R w FŁT - Kraśnik S.A."

 

Ze względu na brak ważnych ofert, komisja podjęła decyzję o zakończeniu postępowania bez rozstrzygnięcia.
data publikacji: 19 stycznia 2018 r.