Informujemy, że zamierzamy przystąpić do wykonania prac  remontowych  szatni  męskiej w Wydziale P - 8 bud. 302 w  FŁT Kraśnik S.A.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wykonaniem usługi to prosimy o przedstawienie oferty techniczno - cenowej na wykonanie.