Informujemy,  że  zamierzamy  ułożyć  warstwę  ścierną  na  drodze  dojazdowej w FŁT - Kraśnik  S.A.
Prosimy o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie  warstwy ściernej z betonu asfaltowego o gr. 4cm, na  obciążenie ruchem KR 6 z m.m. o uziarnieniu 0/12,80 mm.