5 czerwca w Ministerstwie Rozwoju wiceminister Jerzy Kwieciński oraz przedstawiciele 51 podmiotów gospodarczych, podpisali Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wśród sygnatariuszy tego porozumienia, obok takich firm jak m.in. PKN Orlen, Polpharma, Veolia, Cemex, Coca-Cola czy Inter Cars, znalazła się również FŁT-Kraśnik S.A. Partnerstwo ma na celu współpracę na rzecz wdrażania w Polsce celów zrównoważonego rozwoju, wskazanych w Rezolucji ONZ Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.