Kryzys związany z pojawieniem się i rozprzestrzenianiem koronawirusa Covid-19 to przede wszystkim ludzkie tragedie, ale też ogromne wyzwanie w wymiarze społecznym, politycznym i gospodarczym.

Aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, FŁT-Kraśnik S.A. wprowadza ograniczenia dotyczące podróży i odwiedzających.

Bezpośrednie kontakty z kontrahentami będą utrzymywane i nawiązywane w jedynie wyjątkowych przypadkach.

Uważnie monitorujemy rozwój epidemii koronawirusa i postępujemy zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (W.H.O.) oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Prowadzimy ścisły dialog z naszymi dostawcami, aby zapewnić ciągłość dostaw materiałów do produkcji.

Mając na uwadze, że FŁT-Kraśnik S.A. jest firmą odpowiedzialną społecznie, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników spółki oraz spółek i przedsiębiorców sąsiednich znajdującym się na zamkniętym terenie, a jednocześnie uwzględniając przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) wprowadza się do odwołania następujące zasady bezpieczeństwa odnośnie wjazdu na teren Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. oraz podmiotów funkcjonujących "w ogrodzeniu":

  1. Każda osoba nie posiadająca przepustki stałej i zamierzająca wejść lub wjechać na teren FŁT-Kraśnik S.A. oraz podmiotów funkcjonujących "w ogrodzeniu" zobowiązana jest do wypełnienia i podpisania oświadczenia, w którym proszona będzie o podanie informacji odnośnie przebywania w okresie ostatnich 14 dni na obszarach zagrożonych koronawirusem oraz ewentualnych kontaktów z osobami potencjalnie zakażonymi.
  2. Każda osoba o której mowa w pkt. 1 zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk środkiem dostępnym na wejściu/wjeździe do obiektów Spółki oraz podmiotów funkcjonujących "w ogrodzeniu".
  3. Każda osoba o której mowa w pkt. 1 zobowiązana jest do posiadania własnych maseczek ochronnych, w których będzie przemieszczała się po terenie FŁT-Kraśnik S.A. oraz podmiotów funkcjonujących "w ogrodzeniu" bądź też w przypadku ich braku do stosowania maseczek ochronnych udostępnionych przez FŁT-Kraśnik S.A.
  4. Kierowców obowiązuje ograniczenie poruszania się po terenie FŁT-Kraśnik S.A. - mogą przebywać wyłącznie w strefie załadunku/wyładunku. Dokumenty transportowe kierowcy przekazują i otrzymują od pracownika magazynu.

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i dostosowanie się do obecnych wymogów.

Zarząd FŁT-Kraśnik S.A.