Rada Nadzorcza Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2018 oraz 2019 rok.

Pełna treść ogłoszenia