10 maja 2018 r. w naszej firmie została podpisana umowa patronacka pomiędzy Zespołem Szkół nr 3 w Kraśniku, Starostwem Powiatowym i Fabryką Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.
Celem patronatu jest wspólna organizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów, prowadzenie akcji promocyjnych i rekrutacji oraz wsparcie szkoły w maszyny i specjalistyczny sprzęt zgodny z kierunkiem kształcenia.
Na mocy tej umowy fabryka obejmuje patronatem uczniów kształcących się w szkole Branżowej I Stopnia i w Technikum.