Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.
Spółka do końca 2019 roku dokona wydatków inwestycyjnych na poziomie co najmniej 69,1 mln PLN. Ponadto, realizując warunki prowadzenia działalności w SSE, do końca 2019 roku zostanie zwiększone średnioroczne zatrudnienie o 50 pracowników. Będzie ono utrzymane na zwiększonym poziomie przez minimum kolejnych 5 lat. Realizując warunki prowadzenia działalności strefowej FŁT-Kraśnik S.A. uzyska pomoc publiczną w formie ulgi podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych.